$('#file-upload').bind('change', function() { var fileName = ''; fileName = $(this).val(); $('#file-selected').html(fileName); })

Als CEO van Nobels Group deelt Koos de Vink graag hoe wij de kracht van onze kernwaarden omarmen in alles wat we doen. Het zijn meer dan alleen richtlijnen; ze vormen de basis van onze besluitvorming en beïnvloeden elk aspect van onze activiteiten. Dit is niet alleen belangrijk binnen onze teams, maar ook in de interacties met al onze stakeholders.

In alles wat we doen zie je deze belangrijke waarden terug en onze medewerkers krijgen op deze manier maximaal de ruimte om zich te ontwikkelen. De bandbreedte is bij ons zo groot mogelijk, echter de kernwaarden zijn onwrikbaar.

Wederzijds respect

Iedereen in de organisatie is even belangrijk. Dit kun je alleen maar bereiken als je respectvol met elkaar omgaat. Dit is wat wij van iedere medewerker binnen de organisatie eisen en wij gaan ervan uit dat iedere medewerker ook zo met onze klanten, leveranciers en overige relaties om gaat. Over het algemeen krijg je het dan vanzelf ook weer terug.

Creativiteit

We moedigen continu aan om “out-of-the-box” te denken en creatieve oplossingen te zoeken. Het is letterlijk verboden om welk nieuw idee dan ook direct af te serveren. Antwoorden als “dat doen we al 10 jaar zo” worden sowieso beantwoord met “dan zijn we dus 8 jaar te laat met veranderen”.

Waarde toevoeging

Elke medewerker voegt waarde toe en mag zich daar ook bewust van zijn. Het is simpelweg veel prettiger om je waardevol te voelen. Naast een goede financiële beloning en passende arbeidsvoorwaarden, streven wij er vooral naar dat de medewerkers het zinvol vinden om naar hun werk te gaan. Zo kom je ook als bedrijf verder.

Plezier

Wij geloven dat plezier in het werk cruciaal is voor het welzijn van onze medewerkers en de algehele sfeer binnen ons bedrijf. Als we met zijn allen bewust met bovenstaande punten bezig zijn, zal het plezier alleen maar verder groeien. Dit vragen wij van iedereen en daar ben je natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor.

Samenvattend; we kunnen elkaars creativiteit alleen maximaal benutten en stimuleren, als we respectvol met elkaar omgaan en elk (nieuw) idee serieus nemen. Als iedereen dit continu doet, zal elke medewerker op zijn manier in staat zijn om waarde toe te voegen. Dit leidt uiteindelijk tot plezier en draagt bij aan ons gezamenlijke succes.

Share This